Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
17/10/2018 08/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 13/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Σοφίας, Γεώργιος-Αλέξανδρος Ζώρζος του Γεωργίου και Ιωάννης Ζώρζος του Γεωργίου Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 27/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δημήτριος ΓΕΩΡΓΑΣ του Γεωργίου και της Αθανασίας Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Ναι
17/10/2018 02/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ "ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Ακίνητα ΕUROBANK ERGASIAS A.E. Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 06/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Αγαθή Κουρή - Κωνσταντίνος Κουρής Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 23/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΛΑΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 17/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 18/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος ΛΟΡΔΟΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 17/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) Μιχαήλ Μαρκουλάκη του Εμμανουήλ & της Διαμάντας, 2) Εμμανουήλ Μαρκουλάκη του Εμμανουήλ ΚΛΠ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 06/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Βουδούρη Κωνσταντίνα Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 17/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 20/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 17/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 17/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 17/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 20/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 04/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Κωσταγιώργος του Δημητρίου , Γεωργία Κωσταγιώργου του Δημητρίου Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 31/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Σ.ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 26/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ Ο.Ε" Ακίνητα "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" Αναρτημένος Όχι
17/10/2018 20/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ BATH HOUSE Α.Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι