Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
27/02/2019 18/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ακίνητα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 14/12/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 20/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Σπυρίδων του Αναστασίου και της Μαρίας Ακίνητα ΓΑΒΡΙΗΛ Αντώνιος του Χρήστου και της Μαρίας Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 30/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΗΣΙΑΡΗΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 24/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΚΟΥΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΛΙΚΗΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 27/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ακίνητα ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Κ ΣΙΑ ΟΕ Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 03/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 24/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ α) ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ και β) ΧΡΥΣΟΥΛΑ χα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ, το γένος ΠΕΤΡΟΥ και ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΝΑΚΑ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 28/01/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΥΣΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Κινητά ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 30/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως καθολική διάδοχος της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 23/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 24/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 26/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Καλλιόπη Αντωνίου Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 23/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της Βασιλικής Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 30/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Ελένη ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ του Αθανασίου Ακίνητα FAMILY UNITY TRUST COMPANY Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 18/12/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ακίνητα ΕΪΤΣ ΕΣ ΜΠΙ ΣΙ Φρανς» (HSBC France) ως ειδική διάδοχος της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΪΤΣ ΕΣ ΜΠΙ ΣΙ ΜΠΑΝΚ ΠΙ ΕΛ ΣΙ» (HSBC Bank plc) Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 26/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Βασιλική Κυταριόλου Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 24/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ A.T.A. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 31/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
27/02/2019 26/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ – Π. ΜΑΚΡΗΣ Ο.Ε. Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι