Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
15/11/2019 08/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε δια της CEPAL HELLAS Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 12/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΒΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 12/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλεξάνδρου και της Δέσποινας Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 12/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 12/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ακίνητα CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 18/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ Ακίνητα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Αναρτημένος Ναι
15/11/2019 17/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 17/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 17/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ακίνητα FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΟΠΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 17/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Αριστείδης του Κων/νου, 2) ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Ανάργυρος του Κων/νου και 3) ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Χρήστος του Κων/νου Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 22/04/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριστείδης Παπάζογλου του Δημητρίου Κινητά 1) Φωτεινή Δεμερτζή χήρα Σταματίου, 2) Αικατερίνη Δεμερτζή του Σταματίου, 3) Χαρίκλεια Δεμερτζή του Σταματίου Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 22/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 30/07/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κυριακάκης Αλέξανδρος του Μιχαήλ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 30/07/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κουντουράκης Εμμανουήλ του Ευστρατίου Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 31/07/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 16/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 13/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 16/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 20/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
15/11/2019 20/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι