Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
22/11/2019 01/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Εκούσιος Ακίνητα Ανδρέας Καζάκης Αναρτημένος Ναι
22/11/2019 11/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΣΟΥΛΑ, το γένος Δημητρίου και Δέσποινας Δημητρίου Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 18/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Ναι
22/11/2019 18/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΤΣΩΡΗ ΣΟΦΙΚΙΤΗ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 19/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΕΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 22/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Ακίνητα CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 22/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α.Φ.Μ. 054550586, 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΣ Α.Φ.Μ. 067433426 Ακίνητα CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 22/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (CEPAL HELLAS Α Ε) Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 22/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Ακίνητα CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 23/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Θεόδωρος ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 094014249] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 26/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σταματίνα Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 30/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Φωτεινή το γένος Νικολάου και Χρυσούλας ή Χρυσούλης ΚΟΛΕΝΔΡΙΑΝΟΥ, σύζυγος Λάμπρου ΝΙΑΦΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 02/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1. Ο Νικόλαος ΛΕΝΤΕΡΗΣ του Δημητρίου και της Ελευθερίας, [Α.Φ.Μ. 052911597] και 2. η Στυλιανή ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ του Δημητρίου και της Αθηνάς, [Α.Φ.Μ. 076871485] Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 094014249] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Αριστείδης ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ του Χαραλάμπους και της Κωνσταντίας Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 094014249] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Πελαγία ΠΑΤΣΟΥΡΗ, του Παύλου και της Κωνσταντίνας Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 094014249] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Γεώργιος – Ιωάννης ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αγαθής, Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 094014249] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) Ο Περικλής ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Δημητρίου και Αρετής, [ΑΦΜ 046194618], και 2) Ο Νικόδημος ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Δημητρίου και της Αρετής, [ΑΦΜ 115323415], Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 094014249] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) Ο Ταξιάρχης ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης [Α.Φ.Μ. 101103733] και 2) Η Δήμητρα ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ του Ανδρέα και της Μαρίας [Α.Φ.Μ. 067273101] Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 101103733] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Γεώργιος ΤΡΑΝΤΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Ιωάννας Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. [ΑΦΜ 094014249] επ’ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
22/11/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Παντελής ΜΑΚΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Νίκης Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι