Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
28/10/2020 17/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑ ΕΠΕ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 06/03/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 10/03/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ κλπ Ακίνητα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 11/03/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Ακίνητα PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY νομίμως εκπροσωπούμενη από την INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεών της Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 11/03/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΕΜΙΡΗ ΜΑΡΙΑ Ακίνητα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 11/03/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ακίνητα PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY νομίμως εκπροσωπούμενη από την INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεών της Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 02/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 04/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ακίνητα INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» ως διαχειρίστρια της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ειδική διάδοχος της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 18/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΕΛΠΙΔΑΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 19/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ του Δημητρίου, τρίτος διακάτοχος Δημήτριος Κουλούρης Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 19/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ του Δημητρίου, τρίτος διακάτοχος Δημήτριος Κουλούρης Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 16/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 26/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 30/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ χα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ το γένος ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗ Ακίνητα ΠΛΑΓΙΑΡΙ Π.ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 02/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΝΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 02/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΛΑΝΑΡΑ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 02/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 02/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) KOZMA (ΚΟΣΜΑ) GOLEMI (ΓΚΟΛΕΜΗ) , και 2) MARIANTHI (ΜΑΡΙΑΝΘΗ) GOLEMI (ΓΚΟΛΕΜΗ) Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 02/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΦΡΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
29/10/2020 02/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΤΣΟΣ και 2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΑΛΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι