Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
25/04/2018 04/10/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ευγενία ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 15/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 16/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 12/09/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 09/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Αναστασίου Κρανά του Δημητρίου κλπ Ακίνητα «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» Αναρτημένος Ναι
25/04/2018 24/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 29/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΥΔΡΑΣ (HYDRA BEACH) A.E. Ακίνητα Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 03/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 09/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Απόστολος Παπαναστασίου του Αντωνίου Ακίνητα Ιωάννης Παπαχαραλάμπους του Νικολάου Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 13/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ κ.λπ. Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 20/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΕΡ ΜΩΣΣΕ ΓΚΑΝΙ, ΑΛΙΚΗ ΜΩΣΣΕ & ΜΩΡΙΣ ΜΩΣΣΕ ΓΚΑΝΙ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 22/09/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 27/09/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΟΛΕΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 09/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΖΟΓΛΟΥ του Στεφάνου και της Νάντιας Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 20/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΛΟΥΛΑΚΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΤΣΙΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 03/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 23/02/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΝΑΣ Ακίνητα EUROBANK - ERGASIAS AE Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 26/03/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Η. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -Φ. ΛΙΑΠΠΑΣ Ο.Ε. Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ) ERGASIAS (ΕΡΓΚΑΖΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 15/09/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/04/2018 20/09/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι