Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
24/04/2019 20/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ακίνητα ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΚΟΥΔΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αναρτημένος Ναι
24/04/2019 24/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Άννα Κουκουράκη του Γεωργίου και της Ελένης Ακίνητα 1. Αναστασία Μπούντρου του Ευαγγέλου και 2. Μαρία Μπούντρου του Ευαγγέλου Αναρτημένος Ναι
24/04/2019 01/10/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 05/10/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ του Ιωάννη και της Αικατερίνης Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 24/10/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΛΕΠΗΣ του Αναστασίου Ακίνητα ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ του Ιορδάνη Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 01/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΚΟΔΙΑΝΑΚΗ Ακίνητα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 19/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 20/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 21/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 22/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 20/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΡΔΑΛΗ Ακίνητα ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 21/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δημήτριος Χατζημιχάλης του Μιχαήλ και της Αικατερίνης Ακίνητα ATTICA BANK Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 22/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 27/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ακίνητα 1) ΚΥΡΙΑΚΗ σύζυγος Ιορδάνη ΚΟΥΚΙΔΟΥ, το γένος Μηνά Χαλκούση, 2) Αικατερίνη Κουκίδου και 3) Ευγενία Κουκίδου Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 29/03/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μιχάλης Σαϊτάνης Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
24/04/2019 04/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ακίνητα Δημήτριος Σταθόπουλος του Νικολάου Αναρτημένος Όχι
25/04/2019 24/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΗ του Ιωάννη Ακίνητα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ του Παναγιώτη Αναρτημένος Όχι
25/04/2019 27/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΑ A.E. SUPER MARKETS Κινητά ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/05/2019 26/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Γαϊτάνος Ιωάννης Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Αναρτημένος Όχι
02/05/2019 26/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κατσιρμάς Κυριάκος Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και ως καθολικής διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜILLΕΝNIUΜ ΒΑΝΚ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι