Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
20/03/2019 15/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ακίνητα Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 20/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Ιωάννη και της Μαργαρίτας Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 05/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 16/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. Ε. Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 20/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 05/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΜΑΓΙΑ κατοικο Ζηπαριου Κω Κινητά ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΟΕ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 16/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ/ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 12/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΜΑΓΟΣ Ακίνητα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΠΕ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 05/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΑΚΑΛΑΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 09/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ "ΣΥΣΤΕΜΑ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 13/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 09/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 15/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ και ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ Χα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΙΟΣΣΕ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 21/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε. Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 11/09/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΜΠΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 22/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΑΝ Ακίνητα ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 22/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 04/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΟΣΜΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 13/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Λεωνίδας ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου και της Κυριακούλας Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
20/03/2019 17/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αναρτημένος Ναι