Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
16/07/2020 08/11/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε Κινητά ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 12/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΟΥΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 04/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Χρήστος Νικολακόπουλος του Ανδρέα και της Σοφίας Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 05/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ του Δημητρίου Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 09/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 09/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 10/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακίνητα EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 16/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μωχάμετ (MOHAMMED) ΑΛ ΑΜΙΝ (AL AMIN) του Μωχάμετ ΑΛΙ (MOHAMMED ALI) και της Ανουάρα ΜΠΕΓΚΟΜ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 16/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Ακίνητα CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ "LANA SECURITIZATION S.A.R.L." Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 13/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΔΑΝΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 16/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ακίνητα "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 18/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ακίνητα Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. διαχειρίστρια της CAIRO No 3 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 21/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ DANUT-CIPRIAN DRENCEANU Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 21/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 24/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 24/12/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Κινητά ΗΛΙΑΣ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 24/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 24/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 24/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
16/07/2020 24/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΧΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι