Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
02/12/2020 26/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ Ακίνητα CEPAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της LANA SECURITIZATION S.A.R.L. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 26/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ «Α. & Α. ΡΕΪΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» (πρώην «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΕΪΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.») Ακίνητα CEPAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της LANA SECURITIZATION S.A.R.L. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 31/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Ακίνητα Φ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 04/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ GENOVEVA (ΓΚΕΝΟΒΕΦΑ) RADITCHKOVA (ΡΑΝΤΙΤΣΚΟΒΑ) SALABACHEVA (ΣΑΛΑΜΠΑΤΣΕΒΑ) του RADITCHKO (ΡΑΝΤΙΤΣΚΟ) και της Αθανάσκα Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ [ΑΦΜ 800715056] Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 07/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ακίνητα GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ως διαχειρίστρια της «ALPHA BANK». Αναρτημένος Ναι
02/12/2020 10/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ακίνητα PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων Αναρτημένος Ναι
02/12/2020 09/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΑΛΟΠΕΟΝΤΑ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 10/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Αντώνιος Λυμπερίδης Ακίνητα «ALPHA BANK» ως διαχειρίστρια της GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της ALPHA BANK Αναρτημένος Ναι
02/12/2020 10/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 2) ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 10/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΛΠ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 15/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΜΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 16/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΛΥΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΗΣΗ Ακίνητα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 17/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΔΙΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 18/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ Σ. ΓΚΟΥΡΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Ακίνητα INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ειδική διάδοχος των απαιτήσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 20/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Παναγιώτης Αυγήτας του Θεοδώρου και της Αφροδίτης, Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 23/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ακίνητα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΥΝ. Π.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 21/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) Παναγιώτης Μπαλαμώτης του Παύλου και της Αγλαΐας, 2) Παύλος Μπαλαμώτης του Παναγιώτη και της Βασιλικής Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και δτ ALPHA BANK, με την ιδιότητα της διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ORION X SECURITATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 23/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 21/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑ–ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΟΥΝΤΙΛΙΑΝΗ Ακίνητα ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αναρτημένος Όχι
02/12/2020 21/09/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Αναρτημένος Όχι