Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
23/01/2019 19/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ 3. ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ,συζ. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 26/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 20/12/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΠΕΤΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΣΑΠΛΑΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 18/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Γεώργιος ΛΙΑΛΙΟΣ του Ρίζου και της Αικατερίνης Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 24/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Λανταβός Θεόδωρος Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 08/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Παναγιώτα Μαρανή του Βασιλείου Ακίνητα «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Γ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΕΕ» και τον δ.τ. «ΘΗΒΑΦΑΡΜ Α.Ε» Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 11/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΞΕΝΟΥΛΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 20/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ με δ.τ. ΜΠΕΛΛΕΣ Α.Ε. Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναρτημένος Ναι
23/01/2019 20/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΣΕΜΝΗΣ Α.Ε. Κινητά ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ/ΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 19/11/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 15/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Peter (Πέτερ) Langfeld (Λαννγκφελντ) του Clements (Κλέμεντς) και της Inge (Ινγκε) Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 02/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΣΟΥΛΗΣ του Στυλιανού Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 18/12/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΩΑΔΑ ΠΑΤΣΑΛΙΑ Ακίνητα ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 08/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Ευαγγελία Μαρανή του Βασιλείου Ακίνητα «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Γ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «ΘΗΒΑΦΑΡΜ Α.Ε» Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 19/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου Ακίνητα ATTICA BANK ATE Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 23/11/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Edward Van Campen του Johannes και της Giselda Ακίνητα TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ A.E Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 03/07/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ακίνητα ΗΛΙΑΣ ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 12/11/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΥΓΑΛΗΣ Ακίνητα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» Αναρτημένος Ναι
23/01/2019 18/12/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΑ συζ.Παναγιώτη-Ορφέα ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, το γένος Μιχαήλ ΛΕΒΗ, 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
23/01/2019 26/06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δέσποινα Παπαδοπούλου του Γεωργίου Κινητά ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε. Αναρτημένος Ναι