Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
22/01/2020 24/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Τζαφίλκος Αθανάσιος Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 24/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Τζαφίλκος Στέργιος Ακίνητα ΤΡΑ΅ΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 05/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ως ομόρρυθμος εταίρος της "Ν. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 07/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΔΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΟΜΗΣΗΣ Α.Ε Ακίνητα Εμμανουήλ Παπάζογλου του Γεωργίου Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ακίνητα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) Ιωάννης Μανιώτης του Ευαγγέλου-Γεωργίου και της Γεωργίας και 2) Φίλιππος Μανιώτης του Ευαγγέλου και της Γεωργίας. Ακίνητα «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 07/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ κλπ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΝΙΣΗΣ του Λάμπρου και της Ροδάνθης και 2) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΝΙΣΗΣ του Λάμπρου και της Ροδάνθης Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 06/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΝΙΣΗΣ του Λάμπρου και της Ροδάνθης Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 07/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 07/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΕΒΕ Κινητά ΑΦΟΙ ΤΡ. ΔΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 07/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ MEDICS SA Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 07/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε» με δ. τ. «INTERSERVE ΕΝΤΕRΡRΙSΕS ΗΕLLAS» Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Ναι
22/01/2020 09/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΪΟΣ ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 11/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Τανταλίδης Ακίνητα INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 11/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Κυριαζόπουλος Ακίνητα INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Αναρτημένος Όχι
22/01/2020 10/06/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ : Γεώργιος ΒΕΖΥΡΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ασημίνας Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Όχι