Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
25/09/2019 15/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος Σιδηρογλου του Θωμά Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 17/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΕΛΕΝΗΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 18/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ κ.λ.π. Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 24/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Δ. Λαζόγλου- Ν. Περσιανλής και Σία ΟΒΕΕ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ PROΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 22/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ VASANTO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ Κινητά ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΩΝΗ Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 24/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ & ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 28/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) Στεργιανή Τοπαλίδη , 2) Αργύρης Γεώργιος & 3) Αργύρη Ξανθή Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 24/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΝΕΖΗ του Αναστασίου και της Αικατερίνης Ακίνητα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 24/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 28/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Πολυχρόνης Χατζηπολυχρόνης Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 29/01/2019 ΑΛΛΟ 1) Ιορδάνης Απροικίδης του Λαζάρου και 2) Σοφία Απροικίδη του Λαζάρου Ακίνητα 1) Σταυρούλα χήρα Γεώργιου Συμεωνίδη, 2) Ιωάννης Συμεωνίδης του Γεωργίου, 3) Αναστάσιος Συμεωνίδης του Γεωργίου και 4) Κωνσταντίνος Συμεωνίδης του Γεωργίου Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 27/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 28/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Αικατερίνη Ευθυμιοπούλου του Χρήστου και της Σεβαστής Ακίνητα Ευγενία Χονδροματίδου του Ιωάννη και της Μαρίας Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 28/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ Ακίνητα Ευάγγελος Πιστόλας, Κων/νος Πιτσιάβας, Δημήτριος Τάλης, Απόστολος Τσιαπανίκας, Νικόλαος Φαρμάκης, Ιορδάνης Φούντογλου και Ζάζα Κατσλάεφ Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 28/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ Ακίνητα Σταύρος Ασλανίδης, Δημήτριος Βαρδάκας, Ιωάννης Γκάρας, Πολυχρόνης Ιωσηφίδης και Κων/νος Κακαφίκας Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 31/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ κλπ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 29/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 01/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 01/02/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΑΪΛΑΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Όχι
25/09/2019 30/01/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΚΑΔΗΡ ΤΟΥ ΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΒΕΡ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι