Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
03/03/2021 15/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 30/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΛΠ Ακίνητα doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις για λογαριασμό της CAIRO No. 2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 07/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ Ακίνητα doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 02/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Νικολάου Ακίνητα EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 03/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αιμίλιος Ακίνητα SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 03/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης , 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αιμίλιος Ακίνητα SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 03/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ «Ι.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ακίνητα SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 06/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Παντελής ΣΠΥΡΟΥ του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας Ακίνητα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 06/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ α) Ιωάννης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής και β) Αιμίλιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής (ΑΦΜ 133602983) Ακίνητα SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” και το διακριτικό τίτλο “SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.A.E.Δ.Α.Δ.Π. Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 09/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Ακίνητα INTRUM HELLAS AE Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 08/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ, ΑΦΜ 102027416, 2) ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, ΑΦΜ 115614777 Ακίνητα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», υπό ειδική εκκαθάριση Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 09/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΕΤΖΕΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΕΤΖΕΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΝΤΙΜΕ Ακίνητα «SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 13/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.» Ακίνητα 1) «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - 2) «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 09/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Τριαντάφυλλος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ακίνητα Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” και το διακριτικό τίτλο “SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.A.E.Δ.Α.Δ.Π.” Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 10/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ακίνητα doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 10/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Εμμανουήλ Σταυρακάκης του Γεωργίου και της Ευθαλίας Ακίνητα «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 13/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 13/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, ήδη συζ. Θεόδωρου ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 13/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Ακίνητα "doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις" ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού "CAIRO No. 1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" Αναρτημένος Όχι
03/03/2021 13/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΦΜ 043087776, 2)ΕΛΕΝΗ ΧΑΙΡΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΙΩΣ ΑΦΜ 046170701 Ακίνητα "doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις" ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού "CAIRO No. 1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" Αναρτημένος Όχι