Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
08/04/2020 05/08/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ Κινητά ELBISCO A.E. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 05/08/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ Κινητά ELBISCO A.E. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 03/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ MUTAL OOD Κινητά Δ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 04/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Χρήστος Ξαντινίδης του Κωνσταντίνου και της Άννας Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 06/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 06/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 06/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 09/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 09/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΞΑΝΘΗ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 10/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΑ ΑΘΗΝΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 10/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 10/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ακίνητα ALPHA BANK Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 09/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Γεώργιος ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη και της Ελένης Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 09/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΝΑ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 09/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Γεωργία ΨΑΡΑΚΟΥ του Ιωάννη και της Βούλας Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 10/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Αστράκης Δημήτριος του Αθανασίου και της Μενεξίας Ακίνητα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 11/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ α) Κωνσταντίνος ΒΛΑΧΟΣ του Παύλου και της Μαρίας και β) Μαρία συζ. Παύλου ΒΛΑΧΟΥ το γένος Σπυρίδωνος και Σπυριδούλας ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Ναι
08/04/2020 13/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 10/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Η εταιρεία με την επωνυμία DRAKELAND (ΝΤΡΕΪΚΛΑΝΤ) LIMITED (ΛΙΜΙΤΕΔ) Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ALPHA BANK (ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ) Αναρτημένος Όχι
08/04/2020 10/09/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΑΒΕΕ Ακίνητα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Αναρτημένος Όχι