Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
12/08/2020 06/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Special Yachts ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κινητά Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία Αναρτημένος Όχι
26/08/2020 17/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ REDLEAP MANAGEMENT LTD Ακίνητα ΜΕΝΤ ΣΗΠΙΝΓΚ ΕΪΤΖΕΝΣΥ Ε.Π.Ε. Αναρτημένος Όχι
26/08/2020 24/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ EXPERIENCED SERVICES INC Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
26/08/2020 27/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΩΞ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ακίνητα PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, εκπρ/νη στην Ελλάδα από την INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 02/10/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 30/12/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΒΙΑΤΣΗ Ακίνητα ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ ΡΙΖΑΚΟΥ Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 07/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΤΙΝΑ συζ. Μιχαήλ ΣΑΡΟΥΚΟΥ, το γένος Ελευθερίου και Νίκης ΓΑΛΑΝΟΜΜΑΤΗ Ακίνητα ΚΙΟS AIR K.MEΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΜΠ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 07/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ του Γεωργίου και της Καλλιόπης Ακίνητα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΙΠΗΛΙΑΣ του Βασιλείου και της Μαρίας Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 08/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΠΕΡΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 12/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Ακίνητα INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 14/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΜΑΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2) ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ Ακίνητα INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 13/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μωχάμετ και της Άμυνας Ακίνητα PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ που ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό των απαιτήσεων της Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 13/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Βασιλική Λειβαδίτη του Γεωργίου και της Ειρήνης. Ακίνητα «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 14/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Ανέστης Φώκος του Δήμου και της Γαρυφαλλιάς Ακίνητα Θωμάς Παππάς του Σταύρου και της Ευσταθίας Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 14/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΔΑΣ "ΝΕΑ ΓΗ" (ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ακίνητα GREENPLANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 14/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΥΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας Ακίνητα GREENPLANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 15/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ακίνητα INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ ως εκπρόσωπος της Piraeus SNF Designated Activity Company Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 16/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΟΓΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ελευθερίου και της Θεοδώρας Ακίνητα INTRUM HELLAS A.E.Δ.Α.Δ.Π., όπως μετονομάστηκε η "ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.", ως νόμιμη διαχειρίστρια των τιτλοποιημένων απαιτήσεων της"PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY"ως ειδική διάδοχος της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε" Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 16/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ MD RAZZAK MOROL Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αναρτημένος Όχι
02/09/2020 16/01/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ PRYSYECHNA LYUDMYLA (ΠΡΙΣΕΤΣΝΑ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ) Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αναρτημένος Όχι