Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

  Ημερομηνία Διεξαγωγής   Ημερομηνία Δημοσίευσης   Τόπος / Τρόπος Διεξαγωγής   Οφειλέτης   Είδος   Επισπεύδων   Κατάσταση Δικαστικές Αποφάσεις Ενέργειες
18/12/2019 19/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Βασίλειου Παπαδόπουλου του Θωμά και της Ελισσάβετ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 24/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ακίνητα ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 25/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ KARIPIDIS PALLETES Α.Ε. Κινητά Νικόλαος Χαρέλας του Γεωργίου Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 03/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΩΓΟΥΛΗΣ-ΑΡΓΥΡΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 04/05/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ Ακίνητα ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΙΩΓΚΑΣ Ή ΖΙΩΓΑΣ Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 07/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ του Φωτίου & 2) ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ του Ανδρέα Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. πρώην ΄΄ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.΄΄ επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΄΄CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ΄΄ (ΑΦΜ 800715056) Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 08/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ ΔΑΦΝΗ του Γεωργίου Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 08/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟ Ακίνητα CEPAL HELLAS A.E. ΕΠ. ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 09/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 09/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΜΟΣ του Γεωργίου & 2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΣΙΑΜΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Ναι
18/12/2019 09/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΩΤΗΣ του Δημητρίου Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 09/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΜΟΣ του Γεωργίου & 2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΣΙΑΜΟΥ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Ναι
18/12/2019 15/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 2) ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΖ Π.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ακίνητα ALPHA BANK Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 09/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΙΣΤΙΟΛΑ Ακίνητα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [ΑΦΜ 090038000], νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» [ΑΦΜ 800721689] Αναρτημένος Ναι
18/12/2019 09/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΝΑΝΤΙΑΣ Ακίνητα EUROBANK ERGASIAS AE Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 09/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ακίνητα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 10/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. Ανέστη, το γένος Σταύρου και Πηνελόπης ΤΣΕΚΕΝΗ Ακίνητα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 10/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ Ακίνητα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [ΑΦΜ 090038000], νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» [ΑΦΜ 800721689] Αναρτημένος Ναι
18/12/2019 10/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Ηλία & 2) ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ του Παναγιώτη Ακίνητα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΑΦΜ 094014249) επ' ονόματι και για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΄΄CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ΄΄ (ΑΦΜ 800715056) Αναρτημένος Όχι
18/12/2019 10/05/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ του Μενελάου & 2) ΖΩΗ ΚΑΠΟΤΗ - ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ Ακίνητα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αναρτημένος Όχι