Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

Αριθμός Απόφασης Δικαστήριο Σχετικός Πλειστηριασμός Ημερομηνία Έκδοσης Αποτέλεσμα Ενέργειες
1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ GVj1RIMZCq 02/01/2018 Δεκτή εν Μέρει
1/2018 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΝΑΞΟΣ EHlX5msuD6 03/01/2018 Δεκτή εν Μέρει
10/2018 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΧΙΟΣ tnPTjoOP39 16/01/2018 Απόρριψη
10/2018 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΚΑΒΑΛΑ YcvTSPsqwE 16/01/2018 Δεκτή
10/24-01-2018 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ sexrmRTi07 24/01/2018 Απόρριψη
10/ΑΦ/2018 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΒΕΡΟΙΑ 2S61FpR0sJ 24/01/2018 Δεκτή εν Μέρει
100 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΛΑΡΙΣΑ pSby0VE421 26/02/2018 Δεκτή εν Μέρει
100 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΕΒΕΖΑ QxYCiAo0U4 14/08/2017 Απόρριψη
10022 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ uRkR464RJ0 29/06/2018 Δεκτή
10031 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3ZLGoWwQCV 26/06/2017 Δεκτή εν Μέρει