Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

Αριθμός Απόφασης Δικαστήριο Σχετικός Πλειστηριασμός Ημερομηνία Έκδοσης Αποτέλεσμα Ενέργειες
03/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ B8wtiQNun4 14/01/2019 Δεκτή εν Μέρει
03/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ xeUOtN2qTj 14/01/2019 Δεκτή
06/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ MWvqgXpSiD 22/01/2019 Δεκτή εν Μέρει
06/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ MWvqgXpSiD 22/01/2019 Δεκτή εν Μέρει
08/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ xCmgUHDG9a 23/01/2019 Δεκτή
1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ GVj1RIMZCq 02/01/2018 Δεκτή εν Μέρει
1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΕΒΕΖΑ kYgqHhcYde 04/01/2019 Δεκτή
1/2-1-2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΡΤΑ 2u3MjkdIlr 02/01/2019 Απόρριψη
1/2018 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΝΑΞΟΣ EHlX5msuD6 03/01/2018 Δεκτή εν Μέρει
1/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΛΑΥΡΙΟ XiwM3Auh6X 31/01/2019 Απόρριψη