Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων

(Ν.Δ.4114/1960, Π.Δ.53/2005, Ν.3655/2008, Ν.4387 και 4445/2016)

Το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τηρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ.4114/1960, του Π.Δ. 53/2005, του Ν. 3655/2008, του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4445/2016.

Η δημοσίευση των πλειστηριασμών στο δελτίο είναι υποχρεωτική επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 503/1985 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει την πραγματική εκτέλεση ή την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αναρτώμενοι πλειστηριασμοί δεν αφορούν οφειλές ΕΦΚΑ.

Για να δείτε ποιοι πλειστηριασμοί προχώρησαν στο επόμενο στάδιο δείτε εδώ: https://www.eauction.gr/

Αριθμός Απόφασης Δικαστήριο Σχετικός Πλειστηριασμός Ημερομηνία Έκδοσης Αποτέλεσμα Ενέργειες
01 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΝΑΞΟΣ we3HpF189k 17/01/2020 Δεκτή εν Μέρει
01/2020 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ua8PPfFkYv 13/01/2020 Δεκτή εν Μέρει
03/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ B8wtiQNun4 14/01/2019 Δεκτή εν Μέρει
03/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ xeUOtN2qTj 14/01/2019 Δεκτή
06/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ MWvqgXpSiD 22/01/2019 Δεκτή εν Μέρει
06/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ MWvqgXpSiD 22/01/2019 Δεκτή εν Μέρει
08/2019 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ xCmgUHDG9a 23/01/2019 Δεκτή
1 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΜΥΝΤΑΙΟ Dmp6JQkVo9 06/03/2020 Δεκτή
1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ EOr63WtvKD 07/01/2020 Δεκτή εν Μέρει
1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ GVj1RIMZCq 02/01/2018 Δεκτή εν Μέρει